Komunikat dla członków z woj. lubelskiego

W związku ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów oraz uchwałą Zarządu Głównego o podziale mandatów uprzejmie zapraszamy wszystkich członków PFK zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego do zgłaszania kandydatów na delegatów reprezentujących Odział Lubelski PFK.

Przypominamy, że członkowie zamieszkujący województwo lubelskie w związku z powołaniem oddziału w ich rejonie zgodnie z postanowieniami Statutu PFK należą organizacyjnie do tego oddziału.

Oddział Lubelski PFK będzie wybierał w 2017 roku dwóch swoich delegatów. Aby zgłosić kandydatury nad którymi zostanie przeprowadzone głosowanie prosimy wypełnić poniższy formularz. Kandydatów na delegatów można zgłaszać do 5 lutego 2017 r. (włącznie). Po tym terminie wszyscy członkowie PFK zamieszkali na terenie woj. lubelskiego otrzymają poprzez e-mail oraz SMS jednorazowe hasło, przy pomocy którego będą mogli oddać głos na swojego kandydata na delegata.

UWAGA! Jeden członek może zgłosić dowolną ilość kandydatów. Podczas głosowania jeden członek będzie mógł oddać tylko jeden głos.

[wpforms id=”836″]