ORGANIZATOR WYSTAWY

Klub Owczarka Niemieckiego
przy Polskiej Federacji Kynologicznej

SZCZEGÓŁY

 Miejsce wystawy:

STADION BASZTY

BOLESŁAWIEC

  Terminy zgłoszeń:

 • Zgłoszenie psa:
  • pierwszy pies – 90 / 80*
  • drugi pies – 80 / 70*
  • trzeci i kolejny – 60 / 50*
  • klasa baby i szczeniąt – 50 / 40*
 • Reklama w katalogu:
  • cała strona – 100 / 80*
  • 1/2 strony – 60 / 40*
  • 1/4 strony – 40 / 20*

* dotyczy członków KON przy PFK pod warunkiem posiadania aktualnej opłaty składki członkowskiej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.08.2018. Psy zgłoszone po terminie będą przyjmowane lecz nie będą ujęte w katalogu. Opłata natomiast wynosi wtedy 120 zł niezależnie od klasy.

  Dane do wpłat:

 • mBank: 57 1140 2004 0000 3002 7663 8778
 • tytuł przelewu: Bolesławiec (imiona psów)

   Obsada sędziowska:

 • Piotr Sokołowski – sędzia międzynarodowy
 • Grażyna Pukocz – sędzia międzynarodowy

PROGRAM WYSTAWY

Sobota, 8 września 2018

godz. 14.00 – 18.00 – testy kwalifikacyjne do klas pracującej i użytkowej, testy psych. nr 1, egzaminy PT, PTO, IPO oraz LICENCJE HODOWLANE.

Sędzia Prób Pracy: Roman Krzywański

Pozoranci: Łukasz Kwiatek, Rafał Paśkiewicz

Niedziela, 9 września 2018

godz. 08.00 – 10.00 – przyjmowanie psów do oceny w ringach oraz testy psych. nr 1,

godz. 10.00 – 18.00 – rozpoczęcie wystawy, ocena psów w ringach, konkurencje finałowe, wręczenie nagród, zakończenie wystawy.

godz. 12.00 a 13.00 planowana jest przerwa, w trakcie której odbędzie się pokaz szkolenia psów.

W trakcie trwania wystawy będzie też możliwość pobrania materiału DNA oraz zrobienia przeglądu hodowlanego.

RING I – psy ON, OND i OS – wszystkie klasy. Sędzia Międzynarodowy : Piotr Sokołowski

RING II – suki ON, OND, OS – wszystkie klasy. Sędzia Międzynarodowy : Grażyna Pukocz

KONKURENCJE FINAŁOWE – Sędziowie: Grażyna Pukocz, Piotr Sokołowski, Marek Karbowski


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH WYSTAWY KLUBOWEJ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ KON – https://kon.pfk.org.pl/vi-klubowa-on/