Jak zostać członkiem PFK?

Dołącz do Polskiej Federacji Kynologicznej – organizacji zrzeszającej pasjonatów i miłośników psów rasowych. Każdego dnia staramy się doskonalić hodowlę psów w Polsce dbając o czystość ich rasy, zdrowie i kondycję. Rodowody wystawiane przez Federację uznawane są przez wiele organizacji na całym świecie.

Zapoznaj się z przepisami PFK


Członkowie PFK mają obowiązek znać statut i regulaminy obowiązujące w Polskiej Federacji Kynologicznej. Regulują one wiele ważnych kwestii, w tym m.in. zasady prowadzenia hodowli, wystawiania psów, wydawania dokumentów itd.

Wszystkie regulaminy włącznie ze statutem znajdziesz tutaj – https://pfk.org.pl/o-nas/regulaminy/

Czy mogę zostać członkiem PFK?

Statut precyzyjnie określa warunki, jakie należy spełnić, aby zostać członkiem stowarzyszenia: m.in. musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać polskie obywatelstwo a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne oraz nie możesz być członkiem innej organizacji kynologicznej.

Jak złożyć deklarację?

W Federacji obecnie można złożyć deklarację w formie elektronicznej i papierowej. Pamiętaj, że wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Do deklaracji należy dołączyć zdjęcie, które następnie znajdzie się na legitymacji członkowskiej. Komplet dokumentów wraz ze zdjęciem należy wysłać na adres:

Polska Federacja Kynologiczna
Skr. Poczt. 1009
50-950 Wrocław

Polska Federacja Kynologiczna
Skr. Poczt. 1009
50-950 Wrocław

>> deklaracja członkowska

Deklarację można również wysłać w wersji elektronicznej (skan) na pocztę e-mail: kontakt@pfk.org.pl

Jakie są opłaty?

Przy wysłaniu deklaracji (wersji papierowej i elektronicznej) koniecznym będzie opłacenie wpisowego i dołączenie opłaty do deklaracji. W 2017 r. opłata ta wynosi 100 zł i jest płatna na konto 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 bądź przelewem lub kartą w procesie składania e-deklaracji. Pamiętaj, że opłacenie wpisowego jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia deklaracji.

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w przypadku wysłania e-deklaracji, opłata wpisowa musi być dokonana z konta bankowego, którego jesteś właścicielem. Zastępuje to podpis składany na papierowej deklaracji.

 

Co później?

Jeśli pomyślnie wykonane zostały kroki z punktów poprzednich oczekuj teraz na kontakt z naszej strony. Z reguły potrzebujemy 14 dni na rozpatrzenie i weryfikację. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to do 14 dni od daty złożenia deklaracji i zaksięgowaniu na koncie opłaty wpisowej otrzymasz od nas na wskazany w deklaracji adres list powitalny wraz z legitymacją członkowską.

Na zakończenie

Pamiętaj o tym, że:

  • opłata wpisowa zawiera już składkę członkowską za rok bieżący,
  • składkę członkowską opłacamy raz na rok. Rekomendujemy opłacenie jej do końca lutego, gdyż opłata ta wtedy jest niższa,
  • złożenie rezygnacji z członkostwa nie oznacza, że nie ma obowiązku opłacenia składki za rok bieżący,
  • w każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikacji,
  • jako członek PFK masz obowiązek dbać o dobre imię stowarzyszenia i jego członków,
  • wszelkie zauważone nieprawidłowości, w tym złamanie regulaminu przez innych członków powinieneś niezwłocznie zgłosić na kontakt@pfk.org.pl

Masz pytania?

Pisz do nas na kontakt@pfk.org.pl