Jak zostać członkiem PFK? – przewodnik

Zapoznaj się z przepisami PFK

Członkowie PFK mają obowiązek znać statut i regulaminy obowiązujące w Polskiej Federacji Kynologicznej. Regulują one wiele ważnych kwestii, w tym m.in. zasady prowadzenia hodowli, wystawiania psów, wydawania dokumentów itd.

Wszystkie regulaminy włącznie ze statutem znajdziesz tutaj – https://pfk.org.pl/o-nas/regulaminy/

Czy mogę zostać członkiem PFK?

Statut precyzyjnie określa warunki, jakie należy spełnić, aby zostać członkiem stowarzyszenia: m.in. musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać polskie obywatelstwo a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne oraz nie możesz być członkiem innej organizacji kynologicznej.

Jak złożyć deklarację?

W Federacji obecnie można złożyć deklarację w formie elektronicznej i papierowej (zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej). Aby to zrobić wchodzimy na stronie głównej w zakładkę “e-deklaracja członkowska“, którą należy uzupełnić. Pamiętaj, że wszystkie pola muszą zostać wypełnione.

>> e-deklaracja
>> deklaracja papierowa

Jakie są opłaty?

Przy wysłaniu deklaracji (wersji papierowej i elektronicznej) koniecznym będzie opłacenie wpisowego i dołączenie opłaty do deklaracji. W 2017 r. opłata ta wynosi 60 zł i jest płatna na konto oddziału bądź przelewem lub kartą w procesie składania e-deklaracji. Pamiętaj, że opłacenie wpisowego jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia deklaracji.

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, w przypadku wysłania e-deklaracji, opłata wpisowa musi być dokonana z konta bankowego, którego jesteś właścicielem. Zastępuje to podpis składany na papierowej deklaracji.

Numery kont bankowych dla opłaty wpisowej znajdziesz po kliknięciu w wybrany oddział na tej stronie >> https://pfk.org.pl/tp-team-category/oddzialy/

Co później?

Jeśli pomyślnie wykonane zostały kroki z punktów poprzednich oczekuj teraz na kontakt z naszej strony. Z reguły potrzebujemy 7 dni na rozpatrzenie i weryfikację. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to do 14 dni od daty złożenia deklaracji i zaksięgowaniu na koncie oddziału opłaty wpisowej otrzymasz od nas na wskazany w deklaracji adres list powitalny wraz z numerem członkowskim.

Na zakończenie

Pamiętaj o tym, że:

  • opłata wpisowa zawiera już składkę członkowską za rok bieżący,
  • składkę członkowską opłacamy raz na rok. Rekomendujemy opłacenie jej do końca lutego, gdyż opłata ta wtedy jest niższa,
  • złożenie rezygnacji z członkostwa nie oznacza, że nie ma obowiązku opłacenia składki za rok bieżący,
  • w każdej chwili masz prawo wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikacji,
  • jako członek PFK masz obowiązek dbać o dobre imię stowarzyszenia i jego członków,
  • wszelkie zauważone nieprawidłowości, w tym złamanie regulaminu przez innych członków powinieneś niezwłocznie zgłosić na kontakt@pfk.org.pl

Masz pytania?

Pisz do nas na kontakt@pfk.org.pl