Jak zarejestrować hodowlę w PFK? – przewodnik

Jakie warunki muszę spełnić, aby zarejestrować hodowlę w PFK?

Podstawowym warunkiem jest członkostwo w Polskiej Federacji Kynologicznej oraz chęć prowadzenia hodowli psów rasowych. Niezbędna jest również wiedza praktyczna, która pozwala dochować czystości hodowanej rasy oraz prawidłowy rozwój i zdrowie psom.

Bycie hodowcą wcale nie oznacza, że psy same się urodzą a następnie wychowają. To ciężka praca, która wymaga zaangażowania, wielu wyrzeczeń i poświęcenia ogromnej ilości czasu. Zdecydowanie się na miot powinno być przemyślane również pod względem finansowym. Wbrew pozorom, utrzymanie miotu jak i rodziców szczeniąt jest nie małym wydatkiem.

Czym jest przydomek hodowlany?

Najprościej ujmując, przydomek hodowlany to nazwa Twojej hodowli. Jest niczym nazwisko dla człowieka. Identyfikuje on pochodzenie Twojego psa. Składając wniosek o rejestrację hodowli zostaniesz poproszony o wpisanie trzech różnych propozycji nazwy Twojej hodowli. W procesie rejestracji Federacja dokona weryfikacji, czy pierwszy z kolei przydomek jest już zarejestrowany przez innego hodowcę.

Pamiętaj, że przy pierwszej rejestracji hodowli do zaproponowanego przez Ciebie przydomka zostanie dopisana końcówka „PFK”.

Jak zarejestrować swoją pierwszą hodowlę?

Jeśli jesteś zdecydowany na rejestrację hodowli, zapoznaj się szczegółowo z regulaminem hodowli psów rasowych w Polskiej Federacji Kynologicznej. To najważniejszy dokument dla hodowców, który reguluje wszelkie aspekty prawidłowego prowadzenia hodowli. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie wniosku o rejestrację przydomka hodowlanego. Służy do tego formularz w wersji papierowej oraz elektronicznej (zachęcamy do korzystania z wersji elektronicznej). W formularzu podajesz niezbędne dane oraz wskazujesz, jakie psy posiadasz oraz jaki przydomek chcesz zarejestrować (3 propozycje).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymasz od Federacji pismo z informacją o rejestracji przydomka a informacja o hodowli pojawi się na stronie PFK w zakładce „baza hodowli”.

Rejestracja hodowli wiąże się z koniecznością wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł. Opłaty należy dokonać na konto Zarządu Głównego o numerze: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765. W tytule przelewu należy wpisać “rejestracja przydomka imię i nazwisko”.

Mam hodowlę w innej organizacji. Czy mogę ją przerejestrować?

Co do zasady tak. Jeśli posiadasz już gdzieś zarejestrowany przydomek hodowlany, możesz go przerejestrować do Polskiej Federacji Kynologicznej. Nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków niż te, które są stawiane nowym hodowlom. Wyjątkiem jest tylko to, że do nazwy Twojej hodowli nie zostanie dopisany skrót „PFK”.

Pamiętaj jednak, że przerejestrowując hodowlę nie oznacza to automatycznie uznania przez Federację rodowodów posiadanych przez Twoje psy. Kwestia nostryfikacji rodowodów i rejestracji psów w Federacji to odrębny temat. Zatem zalecamy przed przerejestrowaniem hodowli kontakt z Zarządem Głównym celem omówienia szczegółów.

Pamiętaj, że przerejestrowując hodowlę, musisz ją najpierw wyrejestrować ze swojej dotychczasowej organizacji. Fakt ten jest każdorazowo weryfikowany przez Zarząd.

Czy z rejestracją hodowli i jej prowadzeniem wiążą się jeszcze jakieś inne opłaty?

Co do zasady nie. Jak każdy członek, zobowiązany jesteś wyłącznie do opłacania raz w roku składki członkowskiej. Oczywiście, jeśli zdecydujesz się na miot w swojej hodowli, koniecznym będzie poniesienie kosztów związanych m.in. z przeglądem miotu, chipowaniem czy zamówieniem rodowodów. Nadto nie można zapomnieć, że psy będą potrzebowały opieki weterynaryjnej, w tym obowiązkowo przeprowadzenie szczepień oraz odrobaczania.

Pamiętaj, że jako właściciel psów masz szczególny obowiązek dbać o ich rozwój, kondycję oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Regulują to nie tylko przepisy wewnętrzne Federacji ale również polskie prawo.

Czy Federacja kontroluje prawidłowość prowadzenia hodowli?

Regulamin hodowli psów rasowych pozwala Federacji na przeprowadzanie kontroli w zarejestrowanych hodowlach. Taka kontrola może wynikać z czystej losowości. Może być również skutkiem złożenia skargi. Hodowca ma obowiązek poddać się kontroli na każde żądanie władz PFK. Uchybienie temu obowiązkowi może skutkować nawet wszczęciem postępowania dyscyplinarnego i nałożeniem kar przewidzianych w statucie.

Tego typu regulacje i obostrzenia wynikają z faktu, że władze Polskiej Federacji Kynologicznej odpowiadają za dobro hodowanych zwierząt. Wydając rodowody psom z miotu zgłoszonego w PFK dajemy swego rodzaju gwarancję jego pochodzenia oraz prawidłowego wychowana. Oczywistym jest, że to hodowca w pełni odpowiada za swoje psy i ew. zaniechania. Niemniej dbając o dobre imię innych hodowców legitymujących swoje psy rodowodem PFK wszyscy godzimy się na na pewne wzajemne ustępstwa, jak chociażby poddanie pod kontrolę warunków prowadzenia hodowli.

Czy to wszystko, co muszę wiedzieć od strony formalnej?

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi wpisami w „Przewodniku” w szczególności tych dotyczących uzyskiwania uprawnień hodowlanych, przygotowania do krycia, zamawiania rodowodów, przeglądów miotów itd. Wpisy na te jak i inne tematy będą pojawiały się sukcesywnie na stronie Federacji.

Inne pytania?

Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@pfk.org.pl