W związku z pojawiającymi się pytaniami o identyfikację międzynarodowej organizacji kynologicznej, której członkiem jest Polska Federacja Kynologiczna przedstawiamy poniżej kilka istotnych szczegółów.

INTERNATIONAL KENNEL UNION

Logotyp organizacji, której członkiem jest PFK:

 

Logotyp prezentuje biały zarys głowy psa połączony z białym skrótem IKU w centrum okręgu w niebieskim kolorze. Po wewnętrznych liniach okręgu widnieje u góry napisana na biało pełna nazwa organizacji “International Kennel Union” oraz u dołu biała linia z białymi 11 gwiazdami.

Prezentujemy również dwa inne logotypy, z którymi można się spotkać i które również identyfikują ww. organizację.

Wartym zaznaczenia jest fakt, że logotyp IKU został zastrzeżony w urzędzie patentowym Unii Europejskiej pod numerem: 011470838

Strona internetowa IKU – http://www.ikuworld.org/

 

INTERNATIONAL KENNEL UNION

Przedstawimy teraz logotyp innej organizacji, która została założona już po powstaniu IKU, a do której nie należy PFK. Organizacja ta posługuje się zbliżonym logotypem celowo utworzonym dla utrudnienia rozróżnienia tych dwóch organizacji. Jak widać poniżej logotyp ten odróżnia się wyłącznie tym, że posiada dodatkowo złote gwiazdki “imitujące” flagę Unii Europejskiej. Wszystko inne w logotypie jest identyczne. Brak jest jednocześnie aktualnych informacji na temat działalności poniższej organizacji. Podane adresy stron www nie działają a na portalach społecznościowych nie są publikowane żadne nowe posty.

Logotypy te są łudząco podobne do organizacji, której członkiem jest PFK do tego stopnia, że poniższy logotyp znalazł się na części wydanych przez PFK rodowodach. Błąd ten oczywiście został wyeliminowany w obiegu oficjalnym z tym zastrzeżeniem, że już wydane dokumenty nie tracą swojej ważności. Niemniej wciąż z internecie spotkać można informacje o działalności IKU w Rosji z jednoczesnym przedstawieniem poniższego złego logotypu bądź informacje o współpracy, które mogą być nieprawdziwe lub nieaktualne (np. na stronie PKPR w zakładce “współpraca”, gdzie pod poniższym logotypem znajduje się link do strony organizacji, z którą zawartą współpracę w Polsce ma wyłącznie PFK).

 

Już wkrótce przedstawimy Państwu nieco więcej informacji już o samej działaności IKU.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że Polska Federacja Kynologiczna jest jedyną w Polsce organizacją posiadającą zawartą umowę współpracy będąc tym samym jedynym jej przedstawicielem w kraju.