VIII MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
14 maja 2017 r.
STĘŻYCA

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link


PROGRAM WYSTAWY

 • 8:30 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne
 • 10:00 – oficjalne otwarcie wystawy
 • 10:30 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
 • 12:00-13:00 – przerwa
  • w przerwie: pokazy wyszkolenia, Konkurs Młodego Prezentera
 • 13:00 – kontynuacja sędziowania
 • 16:00 – konkurencje finałowe
 • 17:00 – oficjalne zakończenie wystawy

TERMINY ZGŁOSZEŃ – zgłoś psa >> link << 

I termin –  do 06.05.2017 r.

II termin –  do 8.05.2017 r.

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że nie będzie możliwości zgłoszenia psa na wystawę po 8 maja 2017 r. 


OPŁATY ZA ZGŁOSZENIA (w tym katalog)

Psy zarejestrowane w PFK:

 • Pierwszy pies – 80 zł / 90 zł*
 • Drugi i trzeci  – 70 zł / 80 zł*
 • Czwarty i kolejny – 40 zł / 50 zł*
 • Klasa baby i szczeniąt – 40 zł / 50 zł*

Pozostałe osoby:

 • Pierwszy pies – 90 zł / 100 zł*
 • Drugi i trzeci  – 80 zł / 90 zł*
 • Czwarty i kolejny – 50 zł / 60 zł*
 • Klasa baby i szczeniąt – 60 zł / 70 zł*

W przypadku zgłoszenia psa po wskazanych terminach lub niepłaceniu zgłoszenia przed terminem wystawy, opłata za zgłoszenie wynosić będzie 120 zł niezależnie od klasy wystawowej.


DANE DO WPŁAT:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Mazowiecki
Domaszew 70
08-480 Maciejowice

mBank: 89 1140 2004 0000 3502 7636 0052

W tytule przelewu wpisać: Stężyca, zgłoszenie (tu imiona psa/psów bez przydomków)


OBSADA SĘDZIOWSKA

OWCZARKI NIEMIECKIE – Sędzia międzynarodowy:  Marek Karbowski

INNE RASY – Sędzia międzynarodowy: Urszula Zaborska

– Sędziowie stażyści: Jolanta Koman i Michał Zaborski


REKLAMA W KATALOGU

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – e-mail: mazowieckie@pfk.org.pl


TESTY PSYCHOTECHNICZNE NA WYSTAWIE

 • Zgłoszenia można dokonać poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu.
 • Koszt – 80,00 zł

BADANIA DNA

 • Podczas wystawy będą pobierane próbki do badań DNA.
 • Koszt badania – 135,00 zł (dla członków PFK). Osoby, które opłaciły badanie DNA poprzez SKLEP PFK, proszone są o wydrukowanie i okazanie potwierdzenia, które jest dostarczane na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Prosimy nadto o przygotowanie skanu rodowodu.

KLASY WYSTAWOWE

 • baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,
 • szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
 • pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
 • otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
 • użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
 • championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa,
 • weteranów (seniorów) – wiek powyżej 8 lat.

W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.


OCENY I LOKATY

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

 • doskonała,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • dostateczna,
 • dyskwalifikująca,
 • nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

 • wybitnie obiecująca,
 • obiecująca,
 • mało obiecująca.
 1. Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.
 2. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
 3. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY

 • Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
 • Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
 • Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
 • Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;\
 • Zwycięzca Rasy (ZR) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
 • Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY

 • CAPC ( certyfikat na championa puppy )
 • CAJC (certyfikat na młodzieżowego championa) – może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży;
 • CAC (certyfikat na krajowego championa wystawowego) – może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów; sędzia może przyznać dodatkowo drugi certyfikat CAC;
 • CACIB (międzynarodowy certyfikat wystawowego championa piękności IKU) może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów;
 • Res. CACIB,rezerwowy CACIB może zostać przyznany drugiemu z kolei psu/suce.

KONKURENCJE HODOWLANE:

 • Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
 • Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.


KONKURENCJE FINAŁOWE:

 • Najpiękniejszy pies/suka publiczności wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
 • Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm
 • Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie
 • Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży
 • Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm
 • Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link