[su_row]
[su_column size=”1/2″] <a href=”“><img class=”wp-image-2078 size-thumbnail alignleft” src=”https://pfk.org.pl/wp-content/uploads/2018/03/memorial2017.jpg” alt=”” width=”420″ height=”594″ /></a> [/su_column]
[su_column size=”1/2″]

<span style=”text-decoration: underline; color: #000000;”><strong>ADRES WYSTAWY:
</strong></span>Stadion 1000-lecia
<em>(województwo wielkopolskie)
</em>ul. Sportowa 3
62-700 Turek

[su_button url=”https://goo.gl/maps/7CgPaos4TUN2″ target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: map-marker” icon_color=”#122fff”]Mapa Google[/su_button]

<span style=”text-decoration: underline; color: #000000;”><strong>ORGANIZATOR:
</strong></span>Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Łódzki
ul. Lokajskiego 1/10
98-200 Sieradz

<span style=”text-decoration: underline; color: #000000;”><strong>TERMINY ZGŁOSZEŃ:
</strong></span>1. termin: do 18 lipca 2017 r.
2. termin: do 23 lipca 2017 r.

<span style=”text-decoration: underline; color: #000000;”><strong>DANE DO WPŁAT:
</strong></span>mBank: <span style=”color: #0000ff;”>97 1140 2004 0000 3402 7636 0054</span>
tytuł przelewu: <span style=”color: #0000ff;”><strong>Turek, </strong></span><em><span style=”color: #0000ff;”>zgłoszenie</span> (tu imiona psa/psów bez przydomków)</em>

<span style=”text-decoration: underline; color: #000000;”><strong>OBSADA SĘDZIOWSKA:
</strong></span>Owczarki Niemieckie – Sędzia międzynarodowy: MAREK KARBOWSKI
Pozostałe rasy – Sędzia międzynarodowy: BARBARA MARCINOWSKA

[su_button url=”https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/” target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: globe” icon_color=”#122fff”]FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE[/su_button]

<strong>[/su_column]</strong>

<strong>[/su_row]</strong>

[su_accordion]
[su_spoiler title=”PROGRAM WYSTAWY” style=”fancy” open=”yes”]
<ul>
<li>9:00 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne</li>
<li>10:30 – oficjalne otwarcie wystawy</li>
<li>11:00 – rozpoczęcie sędziowania na ringach</li>
<li>12:30-13:30 – przerwa
<ul>
<li>w przerwie: Konkurs Młodego Prezentera</li>
<li>pokazy</li>
</ul>
</li>
<li>13:30 – kontynuacja sędziowania</li>
<li>16:30 – konkurencje finałowe</li>
<li>17:30 – oficjalne zakończenie wystawy</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”JAK ZGŁOSIĆ PSA?” style=”fancy”] [su_button url=”http://c-pfk.pl/index.php?page=formularzPL” target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: globe” icon_color=”#122fff”]FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE[/su_button] [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”OPŁATY” style=”fancy”]

<strong>Psy zarejestrowane w PFK:</strong>
<ul>
<li>Pierwszy pies – 80 zł / 90 zł*</li>
<li>Drugi i trzeci  – 70 zł / 80 zł*</li>
<li>Czwarty i kolejny – 40 zł / 50 zł*</li>
<li>Klasa baby i szczeniąt – 50 zł / 60 zł*</li>
</ul>
<strong>Pozostałe osoby:</strong>
<ul>
<li>Pierwszy pies – 90 zł / 100 zł*</li>
<li>Drugi i trzeci  – 80 zł / 90 zł*</li>
<li>Czwarty i kolejny – 50 zł / 60 zł*</li>
<li>Klasa baby i szczeniąt – 60 zł / 70 zł*</li>
</ul>
*  – <em>oznacza opłatę za drugi termin wystawy</em>

<span style=”color: #ff0000;”>W przypadku zgłoszenia psa po wskazanych terminach lub niepłaceniu zgłoszenia przed terminem wystawy, opłata za zgłoszenie wynosić będzie 120 zł niezależnie od klasy wystawowej.</span>

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”REKLAMA W KATALOGU” style=”fancy”] Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – <span class=”StrongEmphasis”>e-mail:</span> malopolskie@pfk.og.pl [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TESTY PSYCHOTECHNICZNE” style=”fancy”]
<ul>
<li>Zgłoszenia można dokonać poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu.</li>
<li>Koszt – 80,00 zł</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”BADANIA DNA” style=”fancy”]
<ul>
<li>Podczas wystawy będą pobierane próbki do badań DNA.</li>
<li>Koszt badania – 140,00 zł (dla członków PFK). Osoby, które opłaciły badanie DNA poprzez <a href=”https://pfk.org.pl/shop/”>SKLEP</a> PFK, proszone są o wydrukowanie i okazanie potwierdzenia, które jest dostarczane na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Prosimy nadto o przygotowanie skanu rodowodu.</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KLASY WYSTAWOWE” style=”fancy”]
<ul>
<li>baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,</li>
<li>szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,</li>
<li>młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,</li>
<li>pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,</li>
<li>otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,</li>
<li>użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,</li>
<li>championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa,</li>
<li>weteranów (seniorów) – wiek powyżej 8 lat.</li>
</ul>
W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”OCENY I LOKATY” style=”fancy”]

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:
<ul>
<li>doskonała,</li>
<li>bardzo dobra,</li>
<li>dobra,</li>
<li>dostateczna,</li>
<li>dyskwalifikująca,</li>
<li>nie podlega ocenie;</li>
</ul>
W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:
<ul>
<li>wybitnie obiecująca,</li>
<li>obiecująca,</li>
<li>mało obiecująca.</li>
</ul>
<ol>
<li>Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.</li>
<li>Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.</li>
<li>Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.</li>
</ol>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TYTUŁY” style=”fancy”]
<ul>
<li>Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;</li>
<li>Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;</li>
<li>Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;</li>
<li>Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;</li>
<li>Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;</li>
<li>Zwycięzca Rasy (ZR) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;</li>
<li>Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”CERTYFIKATY” style=”fancy”]
<ul>
<li>CAPC ( certyfikat na championa puppy )</li>
<li>CAJC (certyfikat na młodzieżowego championa) – może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży;</li>
<li>CAC (certyfikat na krajowego championa wystawowego) – może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów; sędzia może przyznać dodatkowo drugi certyfikat CAC;</li>
<li>CACIB (międzynarodowy certyfikat wystawowego championa piękności ) może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów – certyfikat przyznawany wyłączne na wystawie międzynarodowej;</li>
</ul>
<ul>
<li>Res. CACIB, rezerwowy CACIB może zostać przyznany drugiemu z kolei psu/suce – certyfikat przyznawany wyłączne na wystawie międzynarodowej;</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KONKURENCJE HODOWLANE” style=”fancy”]
<ul>
<li>Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);</li>
<li>Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);</li>
<li>Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;</li>
<li>Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.</li>
</ul>
W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KONKURENCJE FINAŁOWE” style=”fancy”]
<ul>
<li>Najpiękniejszy pies/suka publiczności wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;</li>
<li>Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie</li>
<li>Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie</li>
<li>Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży</li>
<li>Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm</li>
<li>Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie</li>
</ul>
[/su_spoiler]
[/su_accordion]

Możliwość zrobienia grilla czy biesiady, na miejscu firma cateringowa, jeśli będą chętni zrobimy sobie “wieczorek integracyjny “

%d bloggers like this: