Główna Komisja Szkoleń informuje i zaprasza do zgłaszania się na organizowany kurs na Sędziego Stażystę oraz Egzaminatora Prób Pracy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu i otrzymaniu uprawnień prosimy o kontakt pod adresem e-mail: gks@pfk.org.pl