DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIE PSA NA WYSTAWĘ

Potwierdzamy, że Twoje zgłoszenie zostało przyjęte i jest obecnie weryfikowane. Powinieneś również otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przypominamy, że warunkiem zaakceptowania zgłoszenia jest dokonanie WPŁATY za zgłoszenie na konto bankowe organizatora wystawy. Wysokość opłat opublikowana jest w szczegółach wystawy.

Zapłata za zgłoszenie powinna nastąpić najpóźniej następnego dnia po przesłaniu zgłoszenia.

Jeśli chcesz zgłosić kolejnego psa na wystawę, skorzystaj z poniższego linku.