Rejestracja hodowli

Oświadczam, iż podane przeze mnie informacje są prawdziwe i ponoszę za nie pełną odpowiedzialność. Znam postanowienia statutu, regulaminu hodowli oraz innych regulaminów i je akceptuję. Wysyłając wniosek wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Polską Federację Kynologiczną w celu wystawienia wniosku.