Drodzy kynolodzy!

Przypominamy, że deklaracje członkowskie (wersja papierowa, oraz skan) wysyłamy na adresy korespondencyjne lub e-mail właściwych Oddziałów.

Deklaracje członkowskie on-line zostają automatycznie przekazywane do macierzystych oddziałów Federacji

Zarząd Główny