• ul. Lokajskiego 1/10 | 98-200 Sieradz
EnglishPolandRussiaLithuaniaUkraineBelarus
International Kenel Union
2009 Rok założenia
230 Zarejestrowanych hodowli
8 Oddziałów w Polsce
10 Wystaw w 2017
EnglishPolandRussiaLithuaniaUkraineBelarus