Nowe numery kont bankowych

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2016 r. zmienione zostały wszystkie numery kont bankowych. Wszelkich wpłat należy dokonywać na poniższe rachunki: – ZARZĄD GŁÓWNY 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 – ODDZIAŁ ŁÓDZKI 97 1140 2004 0000 3402 7636 0054 – ODDZIAŁ POMORSKI 51 1140 2004 0000 3902 7636 0055 – ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI 08 1140 […]

Komunikat Zjazdu Delegatów

Uchwałami z dnia 31 lipca 2016 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów podjął jednomyślnie uchwały o skreśleniu z listy członków 3 osób zajmujących funkcje statutowe. Z uwagi na ujawnione na zebraniu informacje wykreśleni zostali m.in. Pani Joanna Marchlewicz oraz Pan Grzegorz Habrych. Powyższy komunikat podaje sie do wiadomości z uwagi na jawność wszystkich podejmowanych uchwał oraz zachowanie […]

Komunikat ZG – 02/08/2016

Zarząd Główny informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2016 r. wstrzymał wydawanie rodowodów oraz championatów na dotychczasowych wzorach. Obecnie trwają końcowe prace nad dopuszczeniem do obrotu nowych wzorów ww. dokumentów. Z chwilą otrzymania przez Zarząd nowych wzorów dokumentów, zostaną one opatrzone nowym znakiem zabezpieczającym. Tym samym Zarząd wycofuje z obrotu hologramy, na których znajdowało się […]

Nowe konto Zarządu Głównego

Zarząd Główny informuje, iż od dnia 2 sierpnia 2016 r. jedynym kontem Zarządu Głównego do dokonywania wpłat za m.in. rodowody, nostryfikację, rejestrację hodowli, chipy, badania DNA jest konto bankowe o numerze: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 Jednocześnie Zarząd Główny zwraca uwagę, aby dokonując przelewu na konto wskazać w tytule przelewu, za co dokonujemy wpłaty. […]

Komunikat Zjazdu Delegatów 31/07/2016

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów informuje, iż w związku ze zwołanym zebraniem w dniu 31-07-2016 podjął uchwały na mocy których m.in.: 1. Odwołane członków władz Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 2. Powołano nowe władze, których skład wygląda następująco: ZARZĄD GŁÓWNY Grażyna Pukocz – prezes Piotr Sokołowski – wiceprezes Marek Karbowski – sekretarz Anna Anulewicz – […]

Komunikat ZG – 21/07/2016

Zarząd Główny informuje, iż w związku z nieudostępnieniem przez zawieszonych członków Zarządu Głównego dokumentów oraz baz danych mimo uprzedniego wezwania, do czasu Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów wydawanie dalszej dokumentacji zostało wstrzymane. Nadto informujemy, iż wobec wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński wobec kolejnej osoby z Zarządu (skarbnika), Zarząd Główny podjął uchwałę o zawieszeniu jej w prawach […]

Komunikat ZG – 18/07/2016

Zarząd Główny Polskiej Federacji Kynologicznej informuje, iż w związku ze wszczętym postępowaniem dyscyplinarnym przez Sąd Koleżeński wobec 2 osób pełniących funkcje w Zarządzie Głównym, działając na podstawie Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej w dniu 15 lipca 2016 r. podjął uchwały o zawieszeniu tych osób w prawach członka. Zarząd Główny

Komunikat ZG – 11/07/2016

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEJ FEDERACJI KYNOLOGICZNEJ Z dnia 11 lipca 2016 r. Zarząd Główny Polskiej Federacji Kynologicznej działając na podstawie Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 31 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Głównego tj. ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz Zarząd Główny