Komunikat z Zebrania Zarządu PFK

Komunikat z zebrania 17.09.2016 Zarząd Polskiej Federacji Kynologicznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców naszej organizacji uchwalił iż psy z organizacji ZHPR, IBC, IHR z zagranicy i Polski mogą uczestniczyć w wystawach organizowanych przez PFK po weryfikacji rodowodów (czteropokoleniowe) zmienia się zasady przyznania uprawnień dla reproduktora z dwóch przeglądów hodowlanych na jeden, koszt 200 zł lub zaliczenie […]

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Luzinie 18.09.2016

REKLAMA W KATALOGU: Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł. Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł Informacje i zgłoszenia – pomorskie@pfk.org.pl, tel.: 505 073 647 PROGRAM WYSTAWY: 9:30-11:00 – przyjmowanie psów; 9:30-10:30 – testy psychotechniczne; 11:00 – otwarcie wystawy; 11:15-14:00 – rozpoczęcie sędziowania; 14:00-14:30 – przerwa i konkurs młodego prezentera 14:30-16:00 – kontynuacja […]

Rozwiązanie oddziału Lubuskiego

Na podstawie art. 32 ust 20 Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej Zarząd Główny rozwiązuje Lubuski Oddział PFK z dniem 28 sierpnia 2016 r. Jednocześnie Zarząd zawiadamia członków województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego o prowadzinych pracach nad utworzeniem oddziału we Wrocławiu. Dalsze informacje pojawią się wkrótce.

Ważny komunikat!

Zarząd Główny Federacji podaje do publicznej wiadomości, iż PAN GRZEGORZ HABRYCH oraz PANI JOANNA MARCHLEWICZ nie są członkami Polskiej Federacji Kynologicznej. Hodowla “PO PROSTU” oraz hodowla “BODYGUARD” nie są zarejestrowane w Polskiej Federacji Kynologicznej. Komunikat publikuje się z uwagi na otrzymane informacje o możliwym wprowadzaniu w błąd kupujących, iż psy te otrzymają rodowody po zgłoszeniu […]

Nowe numery kont bankowych

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2016 r. zmienione zostały wszystkie numery kont bankowych. Wszelkich wpłat należy dokonywać na poniższe rachunki: – ZARZĄD GŁÓWNY 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 – ODDZIAŁ ŁÓDZKI 97 1140 2004 0000 3402 7636 0054 – ODDZIAŁ POMORSKI 51 1140 2004 0000 3902 7636 0055 – ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI 08 1140 […]

Komunikat Zjazdu Delegatów

Uchwałami z dnia 31 lipca 2016 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów podjął jednomyślnie uchwały o skreśleniu z listy członków 3 osób zajmujących funkcje statutowe. Z uwagi na ujawnione na zebraniu informacje wykreśleni zostali m.in. Pani Joanna Marchlewicz oraz Pan Grzegorz Habrych. Powyższy komunikat podaje sie do wiadomości z uwagi na jawność wszystkich podejmowanych uchwał oraz zachowanie […]

Komunikat ZG – 02/08/2016

Zarząd Główny informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2016 r. wstrzymał wydawanie rodowodów oraz championatów na dotychczasowych wzorach. Obecnie trwają końcowe prace nad dopuszczeniem do obrotu nowych wzorów ww. dokumentów. Z chwilą otrzymania przez Zarząd nowych wzorów dokumentów, zostaną one opatrzone nowym znakiem zabezpieczającym. Tym samym Zarząd wycofuje z obrotu hologramy, na których znajdowało się […]

Nowe konto Zarządu Głównego

Zarząd Główny informuje, iż od dnia 2 sierpnia 2016 r. jedynym kontem Zarządu Głównego do dokonywania wpłat za m.in. rodowody, nostryfikację, rejestrację hodowli, chipy, badania DNA jest konto bankowe o numerze: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 Jednocześnie Zarząd Główny zwraca uwagę, aby dokonując przelewu na konto wskazać w tytule przelewu, za co dokonujemy wpłaty. […]