Zjazd Delegatów – 25/03/2016

Zarząd Główny zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2017 r. w miejscowości Sieradz odbędzie się Zjazd Delegatów. Informujemy nadto, iż uchwałą z dnia 21 stycznia 2017 r. Zarząd Główny dokonał podziału mandatów na poszczególne oddziały, które przedstawiają się następująco: Oddział Dolnośląski – 2 delegatów, Oddział Lubelski – 2 delegatów, Oddział Łódzki – 3 delegatów, Oddział […]

Komunikat z zebrania ZG

Drodzy członkowie PFK W dniu 19 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Zarządu Głównego. Podjęto uchwały m.in. w przedmiocie: ustalenia daty Zjazdu Delegatów na dzień 25 marca 2017 r. w Sieradzu, utworzenia Lubelskiego Oddziału PFK z siedzibą w Lublinie, – sprawdź powołania do pełnienia obowiązków przewodniczącej oddziału warmińsko-mazurskiego Anny Dermont oraz […]

Komunikat z zebrania ZG

Drodzy członkowie i kynolodzy, Pragniemy poinformować, iż na zebraniu Zarządu Głównego, które odbyło się 10 grudnia 2016 r. podjęto szereg uchwał, spośród których najważniejsze, to: Przyjęto wstępny kalendarz wystaw na 2017 rok (link do kalendarza), Uchwalono 4 załączniki do Regulaminu Głównej Komisji Szkoleń w sprawach: warunków uzyskania uprawnień sędziego stażysty prób pracy, warunków uzyskania uprawnień egzaminatora prób […]

Strona PFK z certyfikatem SSL

Drodzy kynolodzy, Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż od dzisiaj strona internetowa Federacji została opatrzona bezpiecznym certyfikatem SSL. Od tej pory łącząc się ze stroną macie pewność, iż wyświetlana bądź wprowadzana zawartość (np. w formularzach elektronicznych) nie została przechwycona przez osoby trzecie. Podobne zabezpieczenia posiadają najważniejsze instytucje na świecie (banki, urzędy, większe firmy). Zauważyć to można, […]

Aktualizacja KRS

Szanowny Państwo, Mamy przyjemność zawiadomić, iż Krajowy Rejestr Sądowy  dokonał zmian w publicznym rejestrze stowarzyszeń uwzględniając tym samym zmiany składu Zarządu Głównego i innych władz naczelnych Federacji. W tym miejscu pragniemy wskazać, iż dane te nie były aktualizowane przez blisko 5 lat, co skutkowało m.in. zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w lipcu tego roku. Przed nami […]

Podsumowanie ostatnich 3 miesięcy

Drodzy kynolodzy, Mija 3 miesiące, od kiedy powołano nowy Zarząd Główny Federacji. W ramach transparentności pragniemy przedstawić Państwu podsumowanie tego, co udało nam się osiągnąć. DOKUMENT – podsumowanie pracy Zarządu Głównego

Komunikat z zebrania Zarządu Głównego

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż na zebraniu Zarządu Głównego, które odbyło się w dniach 3-4 listopada 2016 r. przyjęto nowe regulaminy: Regulamin Zarządu Głównego, Regulamin Sędziów Kynologicznych, Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Regulaminy weszły w życie z dniem 5 listopada 2016 r. Ich treść znaleźć można w zakładce “Regulaminy”. Poprzednie regulaminy, tj. Regulamin Zarządu Głównego, Regulamin Sędziów, Regulamin […]

Międzynarodowa Halowa Wystawa Psów Rasowych w Wieluniu 11 listopada 2016

Międzynarodowa Halowa Wystawa Psów Rasowych Wieluń 2016 pod patronatem honorowym Wieluńskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji, Posła RP Cezarego Tomczyka Hala Sportowa w Wieluniu ul Częstochowska 35   Rezerwacja w Hotelu Maraton, tel. 43 886-03-65, kom. 884-844-999 REKLAMA W KATALOGU: Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł. Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł […]