ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo!

Zarząd Główny Polskiej Federacji Kynologicznej we współpracy z Międzynarodowymi Targami PET FAIR w Łodzi ma przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy w historii PFK

POKAZ SPECJALNY PSÓW RASOWYCH!

Pokaz psów rasowych to wydarzenie organizowane na podstawie Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej na zasadach specjalnych ustalonych Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 28 sierpnia 2019 r.

ZASADY

 1. W Pokazie mogą wziąć udział psy z rodowodem wydanym lub uznawanym przez PFK oraz ACW.
 2. Obowiązują następujący limit:
  * całkowita liczba przyjętych psów nie może przekroczyć 70,
 3. Zgłoszenie przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 11 września 2019 r.
 4. Najpóźniej do dnia 12 września 2019 r. zgłoszenie musi zostać opłacone na wskazany rachunek bankowy.
 5. Brak zaksięgowanej wpłaty do 12 września 2019 r. powoduje bezpowrotne usunięcie zgłoszenia.
 6. O kolejności przyjętych zgłoszeń decyduje zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym potwierdzone przesłaniem zgłoszenia na wystawę przy pomocy udostępnionego formularza.

LOKATY, NAGRODY, TYTUŁY, CERTYFIKATY

 1. Każdy uczestnik wystawy otrzyma Dyplom pamiątkowy z I. Pokazu Specjalnego Psów Rasowych
 2. W każdej rasie w każdej klasie i płci psy od miejsca 1. do 3. otrzymają Honorowy Championat Pokazu Psów Rasowych.
 3. W każdej rasie i każdej klasie i płci psy na lokacie 1. otrzymają podwójne certyfikaty (CAC, CAJC, CAPC). Psy z kolejnych lokat niezależnie od zajętej lokaty otrzymają certyfikat rezerwowy (res.CAC, res.CAJC, res.CAPC).

OPŁATY

Opłata za zgłoszenie jest stała dla każdego zgłoszenia i wynosi 150 zł za psa.
Opłaty należy dokonać na konto bankowe nr: 69 1140 2004 0000 3002 7913 5633
W tytule przelewu należy wpisać: ŁÓDŹ (imię psa)
UWAGA! Jedno zgłoszenie to JEDEN przelew. Nie należy łączyć zgłoszeń w przelewach.
W ramach opłaty 150 zł wystawca otrzyma wejściówkę upoważniającą do wstępu na targi dla jednej dorosłej osoby.

ZASADY OCENY

 1. Nad prawidłowością dokonywanych ocen pieczę będą sprawować Międzynarodowi Sędziowie Kynologiczni: Barbara Marcinowska, Grażyna Pukocz oraz Piotr Sokołowski.
 2. Pamiątkowy dyplom stanowić będzie kartę oceny, na której umieszczone będą wyłącznie:
  * data i miejsce wystawy
  * nazwa wystawy
  * określenie organizatora wystawy
  * imię psa z przydomkiem
  * rasę
  * klasę
  * płeć
  * ocenę (doskonała, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dyskwalifikująca lub wybitnie obiecująca, obiecująca i mało obiecująca)
  * oznaczenie przyznanego certyfikatu
  * podpisy sędziów
  Na pokazie nie będzie dokonywany opis psa stanowiący uzasadnienie przyznanej lokaty i oceny.
 3. Wszystkie psy, które otrzymały lokatę I. przechodzą do rundy finałowej podzielonej w pierwszej turze na psy do 45 cm i powyżej 45 cm (niezależnie od klasy, rasy i płci). Spośród tych psów wybierany jest po jednym psie, który przechodzi do finału.
 4. W konkurencji finałowej do rywalizacji stają dwa psy (jeden do 45 cm i jeden powyżej 45 cm) niezależnie od klasy i rasy. Sędziowie wybierają spośród nich Zw. Pierwszego Pokazu Psów Rasowych, który otrzymuje stosowny tytuł.