fbpx

WALENTYNKOWA WYSTAWA CHAMPIONÓW POLSKI

Data wystawy: 12 lutego 2022 r.

Miejsce wystawy: ustalane (centralna Polska, prawdopodobnie Sieradz)

Rodzaj wystawy: wystawa halowa

Kontakt do organizatora: +48 450 030 035 / kontakt@pfk.org.pl

Restrykcje: wystawa dla psów z tytułem championa Polski lub wyższym

Limit zgłoszeń: max 50 psów, z czego nie więcej, niż 2 psy na jednego członka PFK

Klasy wystawowe: psy z tytułem championa (Polski lub innego kraju) zgłaszać należy do klasy otwartej; psy z tytułem interchampiona lub grandchampiona należy zgłaszać do klasy championów

Opłaty: 150 zł za psa

Zgłoszenia: w dniach od 20 września 2021 r. do 30 października 2021 r. osoby zainteresowane wystawą mogą dokonywać wstępnych zgłoszeń na wystawę. Zgłoszenia wstępne mają na celu ustalenie zainteresowania wystawą walentynkową championów i nie zobowiązują wystawcy do dokonania opłaty za zgłoszenie.

W dniach między 1 a 30 listopada 2021 r. Zarząd Główny podejmie decyzję o organizacji wystawy i poinformuje o tym osoby, które dokonały zgłoszeń wstępnych.

Po ww. komunikacie wystawcy w ciągu 7 dni będą musieli potwierdzić chęć udziału w wystawie i opłacić zgłoszenie.

W przypadku zgłoszenia więcej, niż 50 psów na wystawę, pierwszeństwo wzięcia w niej udziału otrzymają kolejno osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia. Te osoby jako pierwsze otrzymają potwierdzenie Zarządu o organizacji wystawy.

Po 7 dniach od komunikatu Zarządu, w przypadku potwierdzenia zgłoszenia udziału przez mniej niż 50 psów, komunikat zostanie wysłany do pozostałych osób. O przyjęciu zgłoszenia przez te osoby będzie decydowała kolejność przelewów za zgłoszenie. Pozostałe opłaty zostaną zwrócone na konto wystawcy.

Na wystawie nie będą organizowane konkurencje dodatkowe oraz testy psychotechniczne.

Nagrody: wszystkie psy otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w wystawie. Organizator wystawy przewiduje ponadto nagrodę w postaci zwolnienia zwycięskiego psa z opłat za uczestnictwo w 2022 r. w wystawach organizowanych przez PFK. Organizator przygotuje również inne nagrody dla uczestników wystawy w postaci m.in. pucharów.

Dodatkowe info: organizator przewiduje dla uczestników wystawy poczęstunek i niezapomnianą atmosferę walentynkową.

Przypominamy, że powyższe zgłoszenie ma charakter niezobowiązujący, jednak w przypadku podjęcia decyzji o organizacji wystawy będzie brana pod uwagę kolejność tych zgłoszeń z uwagi na obowiązujący limit.