ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Federacja Kynologiczna, Oddział Łódzki

TERMINY ZGŁOSZEŃ

I termin – do 26 lipca 2019r.

  • 90 zł/100 zł* – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy i ilości
  • 50 zł/70 zł* – baby, szczenięta

II termin – do 30 lipca 2019 r. 

  • 110 zł/130 zł* – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy i ilości

* Wyższa opłata dotyczy psów spoza Polskiej Federacji Kynologicznej.

Zgłoszenie psa po 30 lipca i na wystawie – 150 zł (psy nie zostaną uwzględnione w katalogu wystawy)

Konto do wpłat: 08 1140 2004 0000 3002 7672 2207
Tytuł przelewu: Sieradz (imiona psów)

SĘDZIOWIE

  • Owczarki niemieckie: Eugenia Goltsova– sędzia międzynarodowy
  • Pozostałe rasy: Maria Kozakova – sędzia międzynarodowy
PROGRAM WYSTAWY

8:30 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne
8:30 –  testy psychotechniczne
10:00 – oficjalne otwarcie wystawy
10:30 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
13:00-14:00 – przerwa
(w przerwie pokaz psów tańczących)
14:15 – kontynuacja sędziowania
16:00 – konkurencje finałowe
17:00 – oficjalne zakończenie wystawy

JAK ZGŁOSIĆ PSA NA WYSTAWĘ

Zalecaną formą zgłoszenia jest przesłanie elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/

KLASY WYSTAWOWE

klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
klasa championów – psy posiadające tytuł championa lub wyższy,
klasa użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

REKLAMA W KATALOGU

Cała strona – 150 zł, pół strony – 75 zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – e-mail: poczta@pfk.org.pl

TESTY PSYCHOTECHNICZNE

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przed wystawą w sekretariacie.
Opłata za testy psychotechniczne na wystawie wynosi 80 zł.
Należy ją uiścić u sędziego przeprowadzającego testy.

BADANIA DNA

Podczas wystawy pobierany będzie materiał do badań DNA.
Koszt badania wynosi 150 zł.
Opłaty dokonuje się w sekretariacie wystawy.

OCENY I LOKATY

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:
doskonała,
bardzo dobra,
dobra,
dostateczna,
dyskwalifikująca,
nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:
wybitnie obiecująca,
obiecująca,
mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.
Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.
Psy z oceną dobrą niezależnie od zajętej pozycji, nie otrzymują pucharu oraz medalu.

TYTUŁY

Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Zwycięzca Rasy (Zw.Rasy) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY

CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.

res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe

CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.

res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest obowiązkowe.

CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.

res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.

CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.

res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.

KONKURENCJE HODOWLANE

Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami ze Zjazdu Delegatów do konkurencji hodowlanych zgłaszać można psy wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na wystawę.
Konkurencje hodowlane odbywają się wyłącznie wtedy, gdy zgłosi się do nich co najmniej dwóch kandydatów do tytułu (dwie suki hodowlane, dwa reproduktory, dwie najlepsze pary bądź dwie hodowle).
W przypadku, gdy do konkurencji nie zostanie zgłoszonych co najmniej dwóch kandydatów, dana konkurencja hodowlana nie odbywa się i nie jest przyznawany tytuł.

KONKURENCJE FINAŁOWE

Najpiękniejszy pies/suka publiczności – wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie
Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie
Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży
Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm
Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie