Zapraszamy na Międzynarodową Jubileuszową Wystawę Psów Rasowych IKU w Sieradzu pod honorowym patronatem Prezydenta Sieradza

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MŁODEGO PREZENTERASZCZEGÓŁY

 • Miejsce wystawy:

Sieradz (woj. łódzkie)
Stadion przy Szkole Podstawowej nr 10
Aleja Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz


 •  Terminy zgłoszeń:
 1. ZGŁOSZENIA W I TERMINIE ZAMKNIĘTE
  termin – do 20 maja 2018 r.
  stała opłata 70 zł za każdego zgłoszonego psa niezależnie od ilości, klasy wystawowej oraz organizacji wydającej rodowód (wyłącznie rodowody uznawane).
 2. termin – do 30 maja 2018 r.
  pierwszy pies – 100 zł
  każdy kolejny – 80 zł
  klasa baby i szczeniąt – 80 zł
 3. w przypadku nieopłacenia zgłoszenia we wskazanym wyżej terminie, opłata wynosić będzie 120 zł niezależnie od klasy i ilości psów.

 • Dane do wpłat:
  konto bankowe nr: 97 1140 2004 0000 3402 7636 0054
  tytuł przelewu: Sieradz (imiona psów)


 • Obsada sędziowska:
  Marianne Brunnström – sędzia międzynarodowy, Szwecja (OND)
  Kaare Halvorsen – sędzia międzynarodowy, Dania (OS)
  Grażyna Pukocz – sędzia międzynarodowy, Polska (pozostałe rasy)
  Piotr Sokołowski – sędzia międzynarodowy, Polska (pozostałe rasy)


 • Organizator wystawy:
  Oddział Łódzki Polskiej Federacji Kynologicznej
  tel. +48 530 887 800
  tel. +48 450 030 035

JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH

SIERADZ, 3 CZERWCA 2018 R.

pod honorowym patronatem Prezydenta Sieradza Pawła Osiewały

REZERWACJA NOCLEGU

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu (psy są akceptowane) w związku ze zgłoszeniem na wystawę w Gospodarstwie Agroturystycznym:

Dzierlin 85, 98-210 Sieradz

Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numerem +48 502 784 289
Strona internetowa: http://www.agrofarma.net.pl/

BIESIADA PRZED WYSTAWĄ

Z przyjemnością zapraszamy wystawców do wzięcia udziału w BIESIADZIE, która zostanie zorganizowana dzień przed wystawą (sobota, 2 czerwca).

Koszt udziału w Biesiadzie to 50 zł. Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 28 czerwca 2018 r. na konto bankowe o numerze 321600146200080976860013011

PROGRAM WYSTAWY

8:30 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne, zgłaszanie dzieci do konkursu Młody Prezenter.
9:00 –  testy psychotechniczne
10:00 – oficjalne otwarcie wystawy
10:30 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
13:00-14:00 – przerwa
w przerwie:  Konkurs Młodego Prezentera dla dzieci zgłoszonych do konkursu najpóźniej do godz. 10:00 w sekretariacie wystawy (tj. przed rozpoczęciem wystawy)
14:15 – kontynuacja sędziowania
16:00 – konkurencje finałowe
17:00 – oficjalne zakończenie wystawy

MŁODY PREZENTER

KONKURS MŁODEGO PREZENTERA!

Podczas wystawy zorganizowany zostanie Konkurs Młodego Prezentera. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z wykorzystaniem poniższego formularza (link). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 28 maja 2018 r.

Podczas jubileuszowej wystawy dodatkowej ocenie zostanie poddany strój “młodego prezentera”, który powinien nawiązywać do wystawianej rasy psa lub kraju jego pochodzenia.

 

JAK ZGŁOSIĆ PSA

Jedyną formą zgłoszenia jest przesłanie elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/

KLASY WYSTAWOWE

klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
klasa championów – psy posiadające tytuł championa lub wyższy,
klasa użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

REKLAMA W KATALOGU

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.

Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł

Informacje i zgłoszenia – e-mail: poczta@pfk.org.pl

TESTY PSYCHOTECHNICZNE

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przed wystawą w sekretariacie.

Opłata za testy psychotechniczne na wystawie wynosi 80 zł. Należy ją uiścić u sędziego przeprowadzającego testy.

Testy będą wykonywać Grażyna Pukocz oraz Marek Karbowski

BADANIA DNA

Podczas wystawy pobierany będzie materiał do badań DNA. Koszt badania wynosi 140 zł.

Opłaty dokonuje się w sekretariacie wystawy.

OCENY I LOKATY

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

doskonała,
bardzo dobra,
dobra,
dostateczna,
dyskwalifikująca,
nie podlega ocenie;
W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

wybitnie obiecująca,
obiecująca,
mało obiecująca.
Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.

Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.

Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY

Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Zwycięzca Rasy (Zw.Rasy) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY

UWAGA! NOWE RODZAJE CERTYFIKATÓW!

CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.

res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe

CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.

res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest obowiązkowe.

CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.

res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.

CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.

res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.

KONKURENCJE HODOWLANE

Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.
W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami ze Zjazdu Delegatów do konkurencji hodowlanych zgłaszać można psy wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na wystawę. Konkurencje hodowlane odbywają się wyłącznie wtedy, gdy zgłosi się do nich co najmniej dwóch kandydatów do tytułu (dwie suki hodowlane, dwa reproduktory, dwie najlepsze pary bądź dwie hodowle). W przypadku, gdy do konkurencji nie zostanie zgłoszonych co najmniej dwóch kandydatów, dana konkurencja hodowlana nie odbywa się i nie jest przyznawany tytuł.

KONKURENCJE FINAŁOWE

Najpiękniejszy pies/suka publiczności wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie
Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie
Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży
Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm
Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie