ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Federacja Kynologiczna, Oddział Podlaski

TERMINY ZGŁOSZEŃ

I termin – do  23 maj 2019r.

 • 70 zł – za każdego zgłoszonego psa z rodowodem PFK niezależnie od klasy i ilości, którego właścicielem jest członek Federacji.
 • 50 zł – baby, szczenięta
 • 90 zł/ 23 euro* – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy i ilości. Wyższa opłata dotyczy psów spoza Polskiej Federacji Kynologicznej.
 • 70 zł / 18 euro* – baby, szczenięta

II termin – do 29 maj 2019 r.

 • 80 zł – za każdego zgłoszonego psa z rodowodem PFK niezależnie od klasy i ilości, którego właścicielem jest członek Federacji
 • 60 zł – baby, szczenięta
 • 100 zł / 25 euro* – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy i ilości. Wyższa opłata dotyczy psów spoza Polskiej Federacji Kynologicznej.
 • 80 zł / 20 euro* – baby, szczenięta 
 • Opłata na wystawie – 150 zł / 38 euro

* wyższa opłata dotyczy osób spoza PFK i psów niezarejestrowanych w PFK

Konto do wpłat: 08 1140 2004 0000 3002 7672 2207
Tytuł przelewu: Pentowo (imiona psów)

SĘDZIOWIE

 • Anna Dermont – sędzia krajowy

PROGRAM WYSTAWY

 • 8:30 –testy psychotechniczne
 • 9:00 – przyjmowanie psów
 • 10:00 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
 • 13:00-14:00 – przerwa ( w przerwie Konkurs Młodego Prezentera, dodatkowo płatne przejażdżki konne w siodle oraz bryczka)
 • 14:15– kontynuacja sędziowania
 • 16:00 – konkurencje finałowe
 • 17:00 – oficjalne zakończenie wystawy

NOCLEGI

 • Zacisze Zielone Ogrody 19-100 Mońki, ul. Moniuszeczki 22 tel 509 680 964
 • Kurnik Polski kol. Tykocin, Nowe Miasto 10 tel. 601 959 795
 • Domek Wiejski Tykocin ul. Klasztorna 5 – zapraszaja z rasą małą tel. 698 691 122
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Ostoja w Morusach 19-111 Krypno, Morusy 2 tel. 85 71691 97
 • Domki Góra 19-111 Krypno, Góra 39 A tel. 514 689 313

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • Giełda Staroci w Kiermusach
 • Dzień Dziecka w samym sercu Tykocina Plac Czarnieckiego od godz 12:00-17:00

JAK ZGŁOSIĆ PSA

Jedyną formą zgłoszenia jest przesłanie elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/

KLASY WYSTAWOWE

 • klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
 • klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
 • klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
 • klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
 • klasa championów – psy posiadające tytuł championa lub wyższy,
 • klasa użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
 • klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

REKLAMA W KATALOGU

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł. Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł Informacje i zgłoszenia – e-mail: poczta@pfk.org.pl

TESTY PSYCHOTECHNICZNE

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przed wystawą w sekretariacie. Opłata za testy psychotechniczne na wystawie wynosi 80 zł. Należy ją uiścić u sędziego przeprowadzającego testy.

BADANIA DNA

Podczas wystawy pobierany będzie materiał do badań DNA. Koszt badania wynosi 150 zł. Opłaty dokonuje się w sekretariacie wystawy.

OCENY I LOKATY

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

 • doskonała,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • dostateczna,
 • dyskwalifikująca,
 • nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

 • wybitnie obiecująca,
 • obiecująca,
 • mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY

 • Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
 • Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
 • Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
 • Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Zwycięzca Rasy (Zw.Rasy) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
 • Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY

 • CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe
 • CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest obowiązkowe.
 • CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.

KONKURENCJE HODOWLANE

 • Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
 • Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

KONKURENCJE FINAŁOWE

Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie

Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie

Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie